Praktisch /

 

Tarieven

De kostprijs voor de opvang is inkomensgerelateerd en wordt automatisch berekend via de website van Kind en Gezin. Wil je gebruik maken van onze opvang dan heb je een attest inkomenstarief nodig voor elk kind dat gebruik maakt van de opvang.

Dit attest kan je ten vroegste twee maanden voor de start van de kinderopvang aanvragen.

Alle informatie omtrent het attest inkomenstarief kan u hier terug vinden. Vraag je attest aan via de onderstaande knop.

Jaarlijks zal in de loop van de maand februari een fiscaal attest afgeleverd worden aan alle ouders.