Praktisch /

 

Opvangplan

Wat is het opvangplan

Het opvangplan is een overzicht waarin het kinderdagverblijf met het gezin afspreekt wanneer het kind naar de opvang zal komen.

Het opvangplan moet afgesloten zijn bij de start van de opvang en loopt tot een afgesproken einddatum of totdat het kind het kinderdagverblijf verlaat. Het opvangplan maakt deel uit van de schriftelijke overeenkomst.

In bepaalde omstandigheden kan het opvangplan aangepast worden in samenspraak met de teamverantwoordelijke of directie.  Meer informatie hierover vindt u in ons huishoudelijk reglement.

Omdat ons kinderdagverblijf een pedagogisch beleid voert dat oog heeft voor het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen, vinden we de gehechtheidsrelatie die uw kind opbouwt met de kindbegeleid(st)er heel belangrijk. Vandaar dat we ook opteren om te werken met verticale leefgroepen zodat de gehechtheidsrelatie tussen uw kind en de kindbegeleid(st)er intact blijft. Daarnaast vragen wij een minimale aanwezigheid van 3 opvangdagen per week.

Start van de opvang + tips om de overgang te vergemakkelijken

Een kind kan worden opgenomen als alle nodige documenten in ons bezit zijn en het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst door minstens één van beide ouders ondertekend is.

Volgende documenten moeten worden binnengebracht

 • Attest inkomenstarief (aan te vragen via Kind en gezin)
 • Verklaring huishoudelijk reglement
 • Document Europese domiciliëring
 • Toestemming knuffel / wiegendoodpreventie 
 • Toestemming voor het toedienen van koortsmedicatie 
 • Inlichtingenformulier
 • Schriftelijke overeenkomst
 • Toestemming gebruik foto
 • Verklaring op eer + DOP

wat moet ik meebrengen

 • Fopspeen
 • Knuffeltje (met bijhorende toestemming om ermee te slapen)
 • Reservekleedjes
 • Eventueel flesjes met moedermelk
 • Eventueel flesjes met water en bijhorende doseringen melkpoeder in een verdeeldoosje
 • Eventueel voorgeschreven zalf of medicatie 
 • Doktersattest is noodzakelijk voor bestelling dieetvoeding (allergieën)