Over ons /

 

Voorstelling

Kinderdagverblijf “Kind Jezus” werd opgericht door de Gasthuiszusters van Turnhout en opende op 28 augustus 1961 officieel zijn deuren. Aanvankelijk werd er gestart met de opvang van 10 kinderen door 2 kindbegeleidsters. Doorheen de jaren is het kinderdagverblijf gegroeid en heeft het momenteel een capaciteit van 128 vergunde plaatsen en zijn er een 40-tal medewerkers in dienst.

Op 7 april 2015 was de nieuwbouw op Clarissendreef voltooid en verhuisde een gedeelte van de capaciteit naar kinderdagverblijf Claartje. Sindsdien zijn we werkzaam op 2 opvanglocaties.

Onze kinderdagverblijven Kind Jezus en Claartje richten zich op kinderen die nog niet naar de basisschool gaan en werken volgens een pedagogische visie die door al onze medewerkers wordt onderschreven.

Bij ons staat uw kindje centraal. Al onze medewerkers werken samen als één team om uw kindje kwaliteitsvolle opvang te bieden, in een omgeving die speciaal op hen is afgestemd. Hierdoor trachten we optimale ontplooiingskansen te bieden aan ieder kind.

In ons kinderdagverblijf kan u terecht voor kindgerichte opvang in een huiselijke, familiale sfeer. De familiale sfeer wordt zoveel mogelijk benaderd door de kinderen onder te verdelen in verticale groepjes met vaste gediplomeerde kindbegeleid(st)ers.

We bieden een gezinsaanvullend milieu voor de kinderen en wensen als volwaardige partners nauw samen te werken met de ouders.