Praktisch /

 

Inschrijven

Door het tekort aan opvangplaatsen in onze regio wordt er gewerkt met een wachtlijst.

Bij het toewijzen van een plaats houden we rekening met:

 • De volgorde van aanvraag
 • De gewenste opvangmomenten
 • De gewenste opvanglocatie
 • De leeftijd van het kind bij instap

Aangezien onze kinderdagverblijven vergund zijn door Kind en Gezin en een subsidie voor inkomenstarief ontvangen, moeten wij in het opnamebeleid voorrang geven aan:

 • gezinnen die kinderopvang zoeken omwille van
  • werk
  • sollicitatie
  • opleiding
 • alleenstaanden (= niet gehuwd, niet samenwonend)
 • gezinnen waarvan het laatste gezamenlijk belastbaar inkomen op jaarbasis lager is dan een inkomensgrens die elk jaar op 1 juli wordt berekend door de Vlaamse regering
 • opvang voor een pleegkind
 • gezinnen die kinderopvang zoeken omwille van een gezondheids- of zorgsituatie
  • één van de ouders komt als persoon met een handicap in aanmerking voor belastingvermindering / verhoogde kinderbijslag
  • één van de ouders heeft verminderde zelfzorg en is voor zelfzorg aangewezen op derden
  • opvang voor een pleegkind
  • het gezin wordt professioneel begeleid in kader van sociale of pedagogische redenen
 • gezinnen waarvan geen van beide ouders een diploma secundair onderwijs heeft

Daarnaast krijgen broertjes en zusjes en ook medewerkers van Kind Jezus vzw en Sint-Lucia vzw voorrang.

Indien u interesse heeft, kan u steeds contact met ons opnemen voor meer informatie en een rondleiding. Zich inschrijven op de wachtlijst kan u door zich te registreren op het loket kinderopvang. (onderstaande link)